• کشش انواع مقاطع فلزی به روش سرد
  • تهیه و توزیع انواع فولادهای آلیاژ به ویژه استنلس استیل
  • میلگرد فولادی و کم آلیاژ کشش شده ی (سایز شده) به روش سرد بادقت بالا
  • میلگرداستنلس استیل کشش شده(سایز شده) به روش سرد با دقت و کیفیت سطح بالا برای اولین بار در ایران